Õpikäsitus koduõppes

“Ma olen alati valmis õppima, kuid mitte alati ei meeldi mulle, kui mind õpetatakse.”

Winston Churchill

Kui haridussüsteem on suur kaubalaev, siis koduõpet võiks võrrelda väikse mootorpaadiga – palju paindlikum ja kiiremate manööverdamisvõimalustega liikumisviis haridusvetel. Kiirelt muutuv maailm aga vajab paindlikkust üle kõige. Maailma Majandusfoorum toob esile tulevikuoskustena kriitilist mõtlemist, kommunikatsiooni, kreatiivsust, koostööd; OECD on öelnud, et aastaks 2030 on kõige olulisem omadus empaatiavõime ja Eesti Haridustrateegia 2035 keskne mõiste on õppima õppimise oskus kui baasoskus. Kui me seame need oskused esikohale, siis tuleb olla valmis paindlikuks ajakasutuseks, kaasata uusimad teadmised motivatsiooniteooriatest (nt kasutada aktiivõppemeetodeid, autonoomia võimaldamine), soodustada hirmuta vigade tegemist jne. See kõik eeldab uuenenud st KONSTRUKTIVISTLIKU ÕPITEOORIA rakendamist.

KONSTRUKTIVISTLIKU ÕPITEOORIA järgi õppimine pole ämbri täitmine, vaid tule läitmine st mitte passiivne info vastuvõtmine või “lattu” panek, vaid õppides loob õppija uut teadmist ise, aktiivselt. Seejuures tuleb arvestada, et õppija varasemad kogemused ja teadmised mõjutavad seda, kuidas ta töötleb uusi teadmisi. Oleme ilmselt kõik kogenud, kuidas õppija ei reageeri kunagi õpitavale ühtemoodi st me saame asjadest erinevalt aru – me reageerime mitte välisele stiimulile kui sellisele, vaid oma tõlgendusele antud stiimulist.

Paljude perede jaoks on see väga oluline teema, sest seondub koduõppe missiooniga ning lahustab hirme. Mitmed pered on lausa öelnud, et nende lapsed on koduõppel, sest suudavad luua neile sobiva õpikeskkonna paremini kui õpetaja suures klassis, mis pole tõenäoliselt veel konstruktivistliku õpikäsitlusega liiga heas kooskõlas. Samas, tihti tunnevad koduõppevanemad hirmu nn õpetaja rolli ees.

Mis on õpetaja roll konstruktivistliku õpikäsituse järgi?

Uuenenud  õpikäsituses eeldame, et õppijal on alati olemas kogemus, mida ta saab ise täiustada sobiva keskkonna olemasolul ja õppija konstrueerib endale ise teadmised, oskused, suutlikkuse. Eeldame, et õppija on enesejuhtija ning esimene tagasisidestaja endale, et seejärel võtta seda mujalt. Samas tuleb hoolt kanda, et õppija ei jääks üksi, sest üks eeldus on ka see, et õppija saab konstrueerida oma teadmised st õppida täiuslikult vaid koostöös teistega.

Nagu klassis koolis jmt gruppides ka Koduõppes tuleb olla teadlik, et me ei tegele vaid õpiprotsessiga, sellega paralleelselt toimub õppijas ja tegelt kõigis pereliikmetes isiksusliku arengu protsessid ning  SUHTED E GRUPIPROTSESSID. Grupiprotsesse juhib tiimi juht ja koduõppeperekonnas on see lapsevanem. Selles rollis vajalikud oskused on suhtlemisoskus ja teadlikkus grupiprotsessidest.

Isiksusliku arengu protsessid e küpsemine on looetavasti koduõppevanemal seal maal, et suudab olla täiskasvanuna eeskujuks küpse mõttemaailma ja väärtushinnangutega.

Täpsemalt tahaks rääkida ÕPIPROTSESSI KUJUNDAMISESt ja vanema rollist siin. Kuna olulisim on, et õppija peab õppima õppimist, õpioskusi, siis on vanema roll teadlikkustada, et õppetegevused, õppeained ja vahendid on vaid viis, kuidas seda põhiülesannet täita. Seega saab olla siin paindlik ning näha erinevas tegevuses nt ennastjuhtivas iseseisvas ka mängulises tegevuses õppima õppimist. Teine oluline asi õpiprotsessis on õppida ennast paremini tundma ja juhtima enda emotsioone, ennast motiveerida – siin on vanema roll olla teadlik motivatsiooni ja emotsioonide reguleerimise põhimõtetest. Kolmandaks

Vanem peab olema teadlik õpifaasidest kuna vastutab, et õppija saaks 1.faasis oma eelteadmised aktiviseerida ning 3.faasis on vaja suunata õppija refleksiooni ja enesehindamist tegema, samuti tagasisidet küsima vanemalt.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s