videod

4. Teadlane Herbert keemiatöötoas

3. Koduõppe sügispäev, 3.kooliastme koduõppest räägivad erinevate koolide koordinaatorid: Irja Toots, Liis Priks, Marit Otsing-Saar

2. IÕK ja hindamine koduõppes

TLPK koduõppeosakonnal on koostatud eeltäidetud vorm individuaalse õppekava (IÕK) vormistamise ning kokkuvõtva hindamise lihtsustamiseks. Mis osas on IÕK sarnane või erinev klassiti? Kuidas kasutada seda raami kaotamata individuaalsuses ja loomingulisuses?

IÕK töökava täitmisest

2020/21 õa videod ja esitlused:

1. kooliaste st 1., 2., 3. klass

https://drive.google.com/file/d/1O2hUI-6s2fs2T900VLExdJh6EhZmM9nF/view?usp=sharing

2.kooliaste st 4., 5., 6. klass3.kooliaste st 7., 8., 9.klass (lühem variant eespool)

1. Ene Kulasalu veebiloengu salvestuse 1.osa (Koduõppe Sügispäev 2020)

Kas kiita või laita või ei kumbagi? Kuidas lapsega suhelda, kuidas õpiprotsessis mõjutada lapse motivatsiooni nii, et see oleks ka täiskasvanu jaoks säästev? Kuidas kasutada sõna nii, et see käivitaks iseseisvalt ja koostöiselt õppimise soovi? Kuidas anda tagasisidet, mis oleks edasiviiv?

1.osa