Juhendatud koduõppest meie osakonnas

Kuna praegu on mõned kohad TLPK (Tartu Luterlik Peetri Kool) Jakobi Kooli koduõppe osakonna 4.klassi juhendatud koduõppesse, siis kirjutan veidi selle töökorraldusest. Kui kõnetab, siis anna endast märku! Koduõppe ja veebitundide tõttu võib pere asuda kus iganes.

Seesaw ülesannetena pakume õppekavale vastavaid õppetegevusi, mida koduõppija saab koostöös vanemaga lahendada. Üldiselt on nad mõeldud tegelemiseks mitmes etapis jaotatuna mitmele päevale.

Iga nädal saavad koduõppijad nädalaülesande. Ülesanne koosneb erinevatest õppeainetest, mis on omavahel lõimitud. Iga ülesande juures toome ära erinevate õppeainete eesmärgid, mida selle ülesandega täita saab – see aitab vanemal töökava täita ja annab selguse, milles on õpimapp kogunenud selle ülesandega.

Pakume ideid kõikide ainete eesmärkide saavutamise kohta, kuid mõne aine puhul (nt võõrkeel, kunstiõpetus, liikumisõpetus, muusikaõpetus, käsitöö ja kodundus) on nädalaülesandest olulisem suurem roll pere poolt sisse seatud regulaarsel tegevusel st neis aines tuleb perel leida nt huviring, eraõpetaja või kodused juhendamised süstematiseerida.

Lapsevanemal on võimalik meie saadetud nädalaülesandeid asendada täielikult või osaliselt, samuti teha lisategevusi (eraõpetajad, õppekäigud, huviringid, oma projektid vms). Asendamised ja lisamised on oluline IÕK töökavades ära märkida.

Nädalaülesanne on kirjeldatud Seesaw keskkonnas. Kirjeldatakse, milliseid ainetekste tuleb lugeda, mis ülesandeid teha, millistel linkidel leiab videomaterjali jms. Mõned kirjatööd/audio-või videosalvestus/foto käelisest tööst tuleb Seesaw keskkonnas teha ja see toimib kui õpimapp.

Kasutame ülesannete koostamisel õppematerjali Opiqu keskkonnast ning veebipõhiseid videotunde/materjale. Opiqus on kolm päevikut:

  • matemaatika päevik (kohtustuslik, kui ei tee pabertöövihikus) ,
  • ülesannete päevik (kohustuslik, seal on kirjanduse, loodusõpetuse, ajaloo, inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse õpikutest parimad palad valitud selliselt, et oleks nädalaülesandes võimalik aineid lõimida).
  • eesti keele päevik
  • inglise keele päevik (ei ole kohtustuslik, kui teeb ülesandeid mujal nt pabertöövihikus ja kui ei osale ingl.k veebitundides kord nädalas)

Vanem saab Opiqus tehtud ülesannetest ülevaade siis, kui ta logib õpilase vaatest sisse st koduõppija saab talle näidata, mis tehtud/tegemata, vaemal õpetajavaade puudub. Seetõttu soovitame: tasub teha koduõppijaga kokkulepe, et enne postitamist vaatab vanem ülesande üle. Sama kehtib ka Seesaw ülesande kohta. Mõlemas keskkonnas on postitamise tähtaeg pühapäev.

Esmaspäevases veebitunnis selgitab juhendaja, mida tuleb nädala jooksul teha. Reedeses veebitunnis noored saavad eelnevalt kokkulepitud ülesande osasid teineteisele esitleda ja teha koostööd, arutleda nädalateemal jms. NB kuigi esmaspäeval lepitakse kokku, kes mida esitleb reedel, siis pühapäevaks on vaja kogu ülesanne postitada, mitte ainult see, mis reedel esitletud. Teiste esitlusi kuulates saab inspiratsiooni ja motivatsiooni ülesandega valmis saada.

Koduõpe on vanema vastutada ja korraldada, 2.koolastmes vajab koduõppija vanema tuge veel suurel määral. Vanema roll juhendatud koduõppes e VÕKis

• liitub Seesaw Family rakendusega info saamiseks ja oma koduõppija soorituse jälgimiseks ning vanematele mõeldud Seesaw ülesannete päevikuga.
• tagab oma koduõppijale õpiülesannete sooritamiseks vajaliku aja (õppetööd toetav päeva- ja nädalarutiin), koha (keskendumist võimaldav õppekeskkond veebitundideks ja õppetööks) ja vahendid (võimetekohased õppematerjalid, netiühenduse, mikrofoni ja veebikaameraga laua-, süle- või tahvelarvuti).
• pakub oma koduõppijale eakohast tuge tööde sooritamisel (veebitundides õpetamist ei toimu) st aitab õppetegevusi nädala peale planeerida, on õppija jaoks kättesaadav nii ülesannete tegemiseks kui kontrollimiseks ja hindamiseks (koos õppimise käigus selgub teil, mil määral on koduõppija iseseisev ja millistes kohtades vajab tuge või abi - selle põhjal saate anda hinnangu aine eesmärkide saavutamisele ja poolaasta lõpus kokkuvõtva hinde),
• abistab koduõppijat materjalide hankimisel nt hangib kunsti-, käsitöö- ja muud tarbed jne;
• tagab, et koduõppija esitleb osa ülesandest neljapäevases veebitunnis ning postitab valmis ülesande pühapäevaks;
• hindab koos õppijaga ülesannete sooritust (eriti selles osas, mida juhendaja ei näe, nt õpiprotsess, abivajadus, raskused) ja märgib hinnangud individuaalsesse õppekavasse.
• osaleb igakuisel juhendatud koduõppevanemate veebiseminaril (et juhendaja suunamisel hinnata oma koduõppija sooritust ja täiendada IÕK töökava);
• täiendab IÕK töökava jooksva poolaasta lõpuni ainetes, mis jäävad suuremas osas väljapoole teenust (võõrkeeled, muusikaõpetus, käsitöö/tehnoloogia, liikumisõpetus) ning ainepõhine eraõpetus (nt matemaatikas vms);
• teavitab juhendajat puudumistest ja sündmustest, millel võib olla mõju õpiülesannete lahendamisele;

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s