Väikesed värvilised ampsud: ülesanded osaülesanneteks!

Logopeed on eripedagoog, kes on spetsialiseerunud kõne-ja suhtlemishäirete ennetamisele ja korrigeerimisele, kuid viimasel ajal on mul üsna tihti vaja konsulteerida ka matemaatikaoskustega kimpus olevate laste vanemaid ja ma teen seda hea meelega ja pean seda väga oluliseks osaks eripedagoogi tööst. Kurdetakse enamasti, et laps ei suuda, numbreid õigetesse kohtadesse paigutada; unustab (pinnapealselt) õpitud oskusi; ei mõista (sisuliselt) matemaatiliste mõistete tähendusi; esineb suuri raskusi ajas orienteerumisel ja rahaga arveldamisel.

Põhimõtted on ikka samad:

  1. alustada tuleb sealt, kus on lapse tase hetkel e siis leida lähima arengu tsoon ja valida ülesanded, mis on lapsele jõukohased väikese lisaabiga, et saada eduelamust;
  2. kiita ohtralt iga püüdluse ja ponnistuse eest, aga mitte niivõrd tulemuse eest. Kõik teavad, et lugemisoskus, kirjutamisoskus kui ka arvutamisoskus on oluline ja seeläbi on igale lapsele varakult selge, et puudujäägid neis oskustes on midagi häbiväärset – see uskumus aga on õppimisele suur takistus. Nii kaob lapse loomulik soov ja huvi õppida,  uusi väljakutseid vastu võtta, lapsel tekib ärevus, et ta võib läbi kukkuda. Tee lapsele selgeks, et vead ei tähenda läbikukkumist;
  3. enne spetsiifiliste ülesannete juurde asumist ärata terve aju st aktiviseeri ajukeskusi erinevates piirkondades ja püüa keskenduda sellele osale, milles laps on eriti nõrk hetkel. Kirjutan sellest teinekord pikemalt, kuid ajutasakaalustavad koordinatsiooniharjutused on osaliselt lahtiseletatud nt siin.

Spetsiifiliste matemaatikaülesannete puhul on tihti abiks kui:

  • samal ajal kui verbaalselt seletad lapsele ülesandes esinevaid osaoperatsioone, püüa eri värvidega näidata erinevaid osaülesandeid st markeerida sammud värviga, et laps mõistaks vebraalset seletust paremini – värvuste kasutamine aktiveerib ka parema poolkera ja vasak poolkera saab paremini tööd teha arvutamisel (suurepärane neljavärviline pastapliiats on näiteks  koos värvilise algoritmiga kirjaliku jagamise osaülesannetest postituse all fotol). Lase lapsel mitu korda värvilise näidise järgi toimetada samal ajal valjuhäälselt oma tegevust kommenteerides (nagu sa enne ette näitasid), kuni osaoperatsioonid kinnistuvad ;
  • toeta visuaal-ruumilist taju ja jälgi ülesande ruumilist paigutust paberil – siin tuleb olla täpne nt kirjaliku jagamise puhul, aga ka tavaliste arvutustehete ridade paigutamisel. Eelista suure ruuduga paberit, aga vahel on parem loobuda ruudulisest paberist ja asendada valgega, et oleks võimalik teha nii suured numbrid ja numbrivahed kui laps vajab;

img_2794