Koduõppe korraldus, esmane info

Koduõppe korraldus  on üle Eesti äärmiselt erinev ja sõltub väga kooli suhtumisest ja teadlikkusest vanema soovil koduõppe osas (mõned koolid ei ole teadlikud nt, et  vanema soovil koduõppe korraldus erineb tervislikel põhjustel koduõppest). Tavaliselt tegeleb iga koduõppelapsega konkreetse klassi juhataja, kuid TLPK-s otsustasime, et kõigi jaoks mugavam ja meeldivam on olukord, kus koolis suhtleb kõigi koduõppeperedega sama inimene, kel on ka endal koduõppe korraldamise kogemus e koduõppe koordinaator.

Esmane info TLPK koduõppega alustamiseks:

 1. Mina (TLPK koduõppe koordinaator Kadi Künnapuu) ootan Sinu taotlust koduõppeks, selle vorm on kooli kodulehel http://www.luterlik.edu.ee/koduope/ (võimalik saata meilitsi koduope@luterlik.edu.ee digiallkirjastatult)
 2. Seejärel kutsume Sind hariduslepingut sõlmima direktor Tarvo Siilbergi juurde, tema kontakt on samuti kodulehel (hariduslepingut on ka võimalik saata meilitsi digiallkirjastatult)
 3. Vajame TLPK nimekirja õpilase sisestamiseks järgmised dokumendid (võimalik saata meilitsi skanneeritult): sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia; viimase trimestri klassitunnistuse või õpinguraamatu koopia; väljavõtte eelmise kooli õpilasraamatust (kooli kantselei väljastab); õpilase tervisekaardi koopia (selle olemasolul).
 4. Koduõpe TLPK-s on tasuta. Pere saab õpetajavaate Opiq veebikeskkonnas kõigile vajalikele veebitööraamatutele. Põhjendatud soovi korral saab ka paberkandjal õpikut ja töövihikut laenutada.
 5. Pere koostab (koduõppe koordinaator Kadi Künnapuu abiga) õppijale individuaalse õppekava (IÕK), mille kohta loe eraldi postitust siin.

6.  Pere seab sisse õpimapi, mille näitamine ja mille põhjal vestlemine toimub arenguvestlusel trimestri lõpus. Õpimapp võib sisaldada näiteks:

 • trimestriks seatud eesmärgid ja kuidas need saavutati (erinevate tegevuste loetelu või kokkuvõtted),
 • õpilase eneseanalüüsid, st kui hästi tema arvates eemärgid said täidetud, mida ta peaks järgmisel trimestril harjutama,
 • vanemate ja õpilase enda kommentaaridega näidistööd,
 • fotod kunstitöödest või õppekäikudest,

7.  Arenguvestlusel osalemine toimub kolm korda aastas iga trimestri lõpus (nt 18/19 õa on I trimester 1. september – 25. november 2018; II trimester 26. november 2018 – 24. veebruar 2019; III trimester 25. veebruar – 11. juuni 2019) koduõppekoordinaatori, lapsevanema(te) ja lapse koostöös. Aktiivseim roll on õpilasel, kes räägib tehtust oma õpimapi alusel. Koduõppekoordinaatoril on vestluse käigus võimalus  esitada küsimusi ning anda tagasisidet.

8. TLPK koduõppe peredel on võimalik osaleda erinevates koostöövõimalustes (info tuleb meililisti):

 • igal neljapäeval ja iga kuu 2.laupäeval kohtumised koduõppeperedele Tartus (5.-/pere);
 • omavahel sobivatel lastel on võimalik moodustada gruppe koostöiseks õppimiseks (nii ainevaldkonna eesmärkide täitmise eesmärgiga nt keeleõpe või matemaatikaõpe kui ka huvialadepõhiselt moodustatud nt ansambel; tasu juhendajaga kokkuleppel);
 • lisaarenguvestlusi koordinaatoriga või eratunde võib vastavalt vajadusele (nt lapse arengus probleemide ilmnemisel) viia läbi terve õppeaasta vältel, kuid sel juhul on see tasuline eripedagoogi teenus (tasuline vt http://www.kadikynnapuu.wordpress.com);
 • TLPK koduõppijad on alati oodatud osalema kooli väljasõitudel, üritustel, pidudel, aktustel (vahel on piletitasu, enamasti tasuta).

 

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s