Koduõppe sügispäev

Koduõppe avatud üritust e sügispäeva korraldame TLPK koduõppeosakonna tiimiga juba neljandat korda. Vaata muid MTÜ Koduõppe Keskuse üritusi siit: http://koduope.ee/Kokkutulekud/

Sel korral jagasid Tartu Luterliku Peetri Kooli, Rakvere Waldorfkooli ja Gaia Kooli koordinaatorid kogemusi ja nõuandeid seoses 3.kooliastmega koduõppes. Salvestust vaata lehel “videod”.

Lisaks kuulsime mitmete lapsevanemate kogemusi põhikooli lõpetamisest koduõppijaga.

Lõpuringis vesteldi erinevatel koduõpet puudutavatel põletavatel teemadel

Suur osa registreerunuist (70 imelist) oli kohal:

Forms response chart. Question title: Kirjeldaksin ennast eelkõige kui. Number of responses: 63 responses.

Külaisena tutvustas valmivat koduõppeteemalist raamatut Kärt Kao, kes on ka koduõppest magistritöö kirjutanud vt siin:

https://dspace.ut.ee/handle/10062/61544

https://www.facebook.com/Raamat-Eesti-kodu%C3%B5ppe-peredest-100521228546454

TLPK koolimajja olid perepäeva raames seekord kutsutud vaid TLPK 3.kooliastme koduõppijad, kes Hullu teadlase Herberti juhendamisel osalesid kahes loodusteadustemalises töötoas, kuid eraldi Zoomi-ruumis toimus ka vestlusring lastele ja noortele – tutvustati endid ja oma hobisid, räägiti koduõppe võludest ja sellest, mis on päris õppimine, anti soovitusi kooliastmest kooliastmesse: mida soovitavad väiksemad suurematele ja vastupidi?

Jagati ka õppekava materjale:

Lähiajal toimuvad kursused, muu info:

Koolitus vanemale “Koduõppe alused”: https://kynnapuu.com/kursus-koduoppe-alused/

Õpetajate lehes: https://opleht.ee/2020/04/distantsoppe-ja-koduoppe-erinevustest/

Taskuhääling “Õpime koos!”: https://soundcloud.com/opimekoos/koduope

Videod IÕK täitmise kohta: https://kynnapuu.com/videod/

Kertriin Petrovi veebinar: https://youtu.be/hXqnADrMT5U

Kertriini Facebooki leht: https://www.facebook.com/lapseheaks 

Mis on koduõpe?

Koduõppe terminites orienteerumiseks tuleks varuda veidi aega. Lühidalt,

koduõpe on õppe korraldamine õpilase kodus või kokkulepitud kohas väljaspool kooli ruume, kusjuures eraldiseisvatena käsitletakse a) terviseseisundist tulenevat koduõpet ja haiglaõpet; ning b) koduõpet vanema taotlusel. Juhendatud koduõpe kui termin ja teenus on välja mõeldud ja töötatud Tartu Luterliku Peetri Kooli koduõppekoordinaatorite poolt (see pole seaduses ettenähtud võimalus või kohustus koolil pakkuda).

Vanema soovil koduõpe on üks mu lemmikteemadest. Suur rõõm oli sellest vestelda meeldivas seltskonnas. Käisin koos Irjaga “Õpime koos” taskuhäälingus – kuula meid siin.

00:29 Mis on koduõpe?
01:33 Milline on olukord Eestis?
02:38 Mis on koduõppe valiku põhjused?
04:01 Miks on koduõppe populaarsus tõusuteel?
08:18 Kuidas on korraldatud koduõpe Tartu Luterlikus Peetri Koolis?
23:26 Kas koduõppijaid on vaja sotsialiseerida?
25:34 Miks koduõppijad omavahel kohtuvad?
27:20 Milline peab olema lapsevanema ajaressurss?
32:55 Kas koduõppija võib ka mõnes koolitunnis osaleda?
34:00 Kas igale perele sobib koduõpe? Mida teeb kool, et selles veenduda?
39:42 Kes kontrollib koduõppija õpieesmärkide saavutatust?
43:36 Millised on juhendatud koduõppe võimalused ja vajadused?
51:25 Millal alustada koduõppega?
56:07 Millised on kogemused andekate lastega ja kuidas toimub hindamine?
01:01:18 Kui kallis on koduõpe?
01:05:51 Kui palju maksab juhendatud koduõpe?
01:06:09 Mida pakute lastevanematele?
01:08:09 Kuidas toimub Tartu Luterliku Peetri Kooli koduõppesse vastuvõtt?
01:09:03 Kas koduõppijatel on ka koolivaheajad?
01:12:13 Kuidas koduõppijatel pärast lõpetamist edasi läheb?
01:16:09 Millised on Kadi ja Irja enda suurimad koduõppe väljakutsed ja võidud olnud?
01:20:21 Kokkuvõte

Vaata ka:

Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord (§ 5-7)

https://www.riigiteataja.ee/akt/106032018001

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§ 23)

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042021006

23.10.21 Koduõppe sügispäev: koduope.ee/Kokkutulekud/?fbcli…wBC_p5uaywkbYzeRnn4
6.-7.11.21 Sügisene koolitus koduõppest: www.facebook.com/events/224072999604115
Koduõppe Facebooki grupp: www.facebook.com/groups/393567910736818
Juhendatud koduõppe kirjeldus: kynnapuu.com/juhendatud-koduope…Xgbc4HpIlnohq3SskI
Kadi Künnapuu ja Irja Tootri artikkel “Koduõpe kui muutuste kasvulava”: opleht.ee/2021/03/koduope-kui-…fs_e-6WLEfPKfVMfceGc
Kaire Kaur Daniel raamat ”Lund tilistada saab lumikellukesega: Triina ja Marrini koduõpe”: www.kriso.ee/lund-tilistada-saa…9789949013630.html
Julie Bogart blogi: blog.bravewriter.com/
Julie Bogart raamat “The Brave Learner: Finding Everyday Magic in Homeschool, Learning, and Life”: www.kriso.ee/brave-learner-find…9780143133223.html

Psühhodraama – rühmamatk iseendasse

Olen alates 2016.a õppinud Tartu Psühhodraama Instituudis ja omandanud psühhodraama grupijuhi ja sotsiometristi taseme. Täiendan end laste ja noorte psühhodraama alal rahvusvahelises instituudis Interplay International. Tunnen, et olen selleks tööks sündinud. See teekond on mind küpsetanud nii erialaselt kui isiklikus elus – täna saan öelda, et olen oma elus peategelane, julgen mõelda ja öelda ja teha asju, mis mu maailma paremaks teevad; jaksan armastada oma lähedasi selliselt nagu nad seda väärivad; seisan oma vajaduste eest.

Novembrist alustan koos Ene Kulasaluga pikaajalise enesearengukursuse juhtimist. Kohtume novembrist maini 2-päevastel sessioonidel 7 korral. Grupp on väike, kuni 12 osalejat, kindla koosseisuga st ei muutu novembrist maini. Oled oodatud registreeruma, kui soovid ennast ja teisi paremini mõista ning aktsepteerida; muutuda spontaansemaks, julgemaks ning õnnelikumaks; uurida enda jaoks olulisi teemasid ja leida vastuseid vastamata küsimustele. Registreeru siin, infot saad veel siin.

Kui soovid enne otsustamist meiega kohtuda ja paremat aimu saada, mis toimuma hakkab grupis, siis kutsun sind Avatud Lavale, üritus on tasuta ja juba sel neljapäeval. Leia mu nimi tegijate seast ja registreeru siin. Kohtuda saab meiega ka reedel konverentsil.

Kohtumine – see on psühhodraama käsituses ainuke inimese tõeline väärikas tegu ja panus ühiskonnas. Kohtumised viimasel kahel aastal on olnud piiratud ja muutunud paljudel formaalseks. See mõjutab inimese vaimset tasakaalu ja eluinnukust. Kui kahe inimese kohtumine on aval ja lugupidav, huvituv, vastastikku austav ja vääristav, siis see tervendab. Oma mõtete, tunnete jagamine kohtumisel võimaldab olla teineteisele arenguagendid ja tasakaalustajad. Sinast ja minast tekib meie, mis pole kokkusulanud üksmeel, vaid selgelt eristuvate indiviidide vastastikusel mõistmisel põhinev ühismeel.

Vägeva, ühendava ja ülendava kohtumiseni!

Lugemisseikluse huviring

Oktoobris alustab Tartus Minikoolis taas Lugemisseikluse huviring. Saame kokku kord nädalas 60min. Tasu 40.-

Mis on lugemisseiklus?
See on kaasahaarav, mänguline ja visuaalne viis õppida tähti ja lugemist, kirjutamist, eneseväljendust. Lugemisseikluse metoodika on välja töötanud logopeed Kadi Künnapuu ja programm toetub lugemisseikluse komplekti materjalidele: raamat, näidend, meisterdamine (pilttähestik).
Lugemisseikluse etenduse peategelasest laps otsustab oma nime leida. Etenduse lugu koosneb 8 osast, igast osast e seiklusest saab laps 4 tähte ja väikese tarkusetera. Lapsed vaatavad etendust ja soovijad osalevad selles. Etenduse jooksul kordub laul, mille abil lapsed kinnistavad tähestikku. Lugemisseikluses on omal kohal ka raamatu „Laps, kes leidis oma nime“ lugemine, lihtsate sõnade kirjutamine jm lugemishuvi ja-oskust toetavad tegevused.
Lugemisseikluse juurde käib ka käeline tegevus: meisterdatavad tähed on seotud osalevate lapse nimetähtedega ning meisterdamise vahendid ja teema seotud lugemisseikluse etendusega. Nii valmib lapsele oma nimetähtedega karbike, mille saab koju kaasa võtta.

https://www.facebook.com/events/409073190605312/?ref=newsfeed

Psühhodraama enesearengugrupp

Koostöös Tartu Psühhodraama Instituudiga kutsume sind enesearengugruppi, mis kestab novembrist aprilli lõpuni.

ENESEARENGUGRUPISKURSUS ON MÕELDUD KÕIGILE, KES:

– soovivad enda võimalustest teadlikumaks saada
– leida vastuseid vastamata küsimustele uurida selguse saamiseks enda elu mõjutavaid teemasid
– leida uusi viise oma elu juhtimiseks
– kogeda väljakutsetele vastamise viise endas.

GRUPP: Kursusel osalejad moodustavad kindla ning regulaarselt kooskäiva grupi, kus liikmed kohtuvad TARTUS üks kord kuus nädalavahetuseti

REEDEL ja LAUPÄEVAL kell 10 – 19.

MAHT: Kokku 7 nädalavahetust ja kogumahus 112 tundi. Kursuse lõpus saab osalejale tunnistuse Tartu Psühhodraama Instituudi poolt.

GRUPIJUHID:ENE KULASALU – TEP (2018), psühhodraama arendaja ja õpetaja, superviisor
KADI KÜNNAPUU – psühhodraama, sotsiodraama ja sotsiomeetria rakendaja kvalifikatsiooni (2019).

KURSUSE MAKSUMUS: 700 EUR. Maksetingimused lepitakse kokku eelläbirääkimisel peale registreerumist.

REGISTREERUMINE JA INFO:
Oma huvist saab teada anda e-posti teel enekulasalu@gmail.com või kadi@kynnapuu.com. Nendel aadressidel saab esitada ka täpsustamist vajavaid küsimusi. Psühhodraama meetodi kohta saad lähemalt lugeda: www.psyhhodraama.ee

Kui kahtled, kas pikale kursusele tahad tulla, siis esmalt tule AVATUD LAVA tasuta üritusele, proovi järgi.

Avatud Lava üritusele registreerimine siin:

https://forms.gle/bcHwWiNxc5QhCnzLA

Head uut aastat!

Tervitan kõiki uusi ja vanu koduõppeperesid uue õppeaasta alustamise puhul! Tegelikult teame ju, et:

Koduõpe pole kool –

vaheaegu me ei vaja!

Õpin kõikjal, igal pool,

igaühelt, igal ajal…

Ühtlasi annan teada, et erakordselt suure tungi tõttu sulgesime ajutiselt (uue õppeaasta hakul avame taas) vastuvõtu 4.-9.kl koduõppesse, kuid

endiselt saab tulla meile 1.-3.klassi koduõppijaks veel sel aastal.

Tutvu meie koduõppega nt siin:

või TLPK koduõppeosakonna avatud uste päeval – KODUÕPPE SÜGISPÄEV – 23. oktoobril 2021 nii Zoom keskkonnas kui ka Tartus Küütri 1.

või

KODUÕPPE KOOL

või kirjuta mulle koduope@luterlik.edu.ee.

Sügisene kursus koduõppest

Koduõpe on järjest populaarsem  valik vanematele, kes  võtavad vastutuse oma lapse vaimse ja psüühilise arengu eest ning soovivad olla rohkem seotud  oma lapse haridustee kujundamisega. Põhjuseks võib olla see, et järjest enamatel peredel on võimalus töötada ja õppida kodus ning lapsevanemate teadlikkus  sellest, kuidas nende lapsed õpivad, on oluliselt suurenenud. 

Koduõppel on palju eeliseid – pere saab oma väärtustele vastava õpikeskkonna  luua oma lapse jaoks kiiremini ja efektiivsemalt – individuaalne õpitee, õppijakeskne ja koostöine  õppimine, ennastjuhtiv õppija, õppimist toetav tagasi- ja edasisidestamine kui õppeprotsessi  oluline osa, omandatud pädevuste hindamine (teadmiste kontrolli asemel) jt tulevikuhariduse  alustalad on pühendunud koduõppeperele kättesaadav reaalsus. 

Siiski võib olla koduõppega alustades päris palju küsimusi ja kõhklusi. Samuti võib juhtuda, et olles mõnda aega koduõppes edukalt toimetanud, selgub, et midagi on vaja muuta, sest muutunud on lapse vanus, keskkond või pere vajadused.

Oleme teie jaoks kokku pannud õppeprogrammi, kus on võimalus lugeda või kuulata artikleid koduõppeteemadel. Oleme teemad järjestanud alustades sügavamatest kihtidest, mis puudutavad meie kui koduõppepere identiteeti, uskumusi, oskuseid ning liigume nö väljapoolt nähtavate kihtideni – tegevused ja õpikeskkonna kujundamine. Lähtume põhimõttest, et probleemilahenduses tasub esmalt arutleda, millises nö kihis probleem on tekkinud (nt tegevustes) ja siis liikuda aste üles või allapoole sellest kihist, milles probleem esineb. 

Vaata meie kursuse infot siin:

TLPK koduõppe osakonna õppeaasta olulisemad kuupäevad:

Nädala-ülesande nrKuupäevSündmused
Tutvumisnädal29.08-4.0931.08
Tutvumine veebiseminaris (vanemad)


1.septembri avaaktus kell 13-15
Tegevused noortele ja vestlusring vanematele
Tartu koolimajas

Nädal 1 5.09-11.09veebitundide algus
PEREPÄEV
10.sept. 2022
kell 11-13
Tartu koolimajas 
vanematele vestlusringid:
MIKS koduõppel olla

kell 14-17
Tartu koolimajas
Tugigrupp vanematele (lapsehoid samal ajal)

Noortele
SPORDIPÄEV TAMME STAADIONIL
kell 11-13
Nädal 212.09-18.09
Nädal 319.09-25.09
Nädal 426.09-2.10sel nädalal koordinaatori poolt teatatud õhtul toimub juhendatud koduõppevanematele veebiseminar koduõppija ind. õppekava töökava täitmiseks. KODUÕPPE SÜGISPÄEV koostöös Eesti Koduõppe Keskusega korraldab TLPK koduõppeosakond:
1. oktoobril 2022 koolis + Zoom keskkonnas.

PEREPÄEV
1.oktoober
kl 11-13:

Võimalused ja väljakutsed koduõppes
Vanema roll koduõppes (Õpikeskkond ja õpikäsitus. Konstruktivistliku õpikäsituse rakendamisest kui ühest koduõppe eelisest.)
Hoiakud, väärtused ja nende avaldumine
Hirmud koduõppega alustades

14-17 Tugigrupp vanematele (lapsehoiuga)
Nädal 53.10- 9.10Lõikustänupüha laat ?
Nädal 610.10-16.10
Nädal 7 17.10-23.10
VAHEAEG24.10-30.10Juhendatud koduõppijatele Seesaw keskkonnas õppetöö avatud, Zoomis veebikohtumisi ei toimuiga kuu viimase neljapäeva õhtul toimub juhendatud koduõppevanematele veebiseminar koduõppija ind. õppekava töökava täitmiseks. 
Nädal 831.10-6.11PEREPÄEV
5. nov
kell 11-13: KUIDAS koduõpet läbi viia
IÕK planeerimisest ja elluviimisest
Õppijast lähtuva õppe kavandamine, juba toimuva õppimise märkamine

14-17 Tugigrupp vanematele (lapsehoiuga)

NB? 9.klassi ja vilistlaste üritus
Nädal 97.11-13.11
Nädal 10 14.11-20.11
Nädal 1121.11-27.11juhendatud koduõppevanematele veebiseminar koduõppija ind. õppekava töökava täitmiseks. 
Nädal 1228.11-4.12PEREPÄEV
3.dets.
kl 11-13 Õpiprotsessi ülesehitus koduõppes
Õpikeskkond ja õpikäsitus. 
Õpifaasid
Hindamine kui osa õpiprotsessist

14-17 Tugigrupp vanematele (lapsehoiuga)
Nädal 135.12-11.12
Nädal 1412.12-18.12
Nädal 15, poolik 19.12-25.12Esimene veebitund toimub, 22.12 algab vaheaeg
VAHEAEG26.12-1.01Arenguvestlused
VAHEAEG2.01-8.01
Arenguvestlused
Nädal 169.01-15.01Arenguvestlused
Nädal 1716.01-22.01Arenguvestlused
Nädal 1823.01-29.01Arenguvestlused
Nädal 1930.01-5.0231.01 ÕPPENÕUKOGU
?

Algab vastuvõtuperiood TLPK koduõppesse 2023/24 õppeaastaks (veebruar-aprill).

Nädal 206.02-12.02PEREPÄEV
11.02 KL 11-13
14-17 Tugigrupp vanematele (lapsehoiuga)
Nädal 2113.02-19.02
Nädal 22.
poolik
20.02-26.02Toimub esimene veebitund, siis vaheaeg
VAHEAEG27.02-5.03PEREPÄEV
4.märts
kl 11-14: Motivatsiooni reguleerimise võimalused ja väljakutsed koduõppes
Motivatsioon, selle käivitamine ja hoidmine

14-17 Tugigrupp vanematele (lapsehoiuga)
Nädal 236.03-12.03
Nädal 2413.03-19.03
Nädal 2520.03-26.03
Nädal 2627.03-2.04juhendatud koduõppevanematele veebiseminar koduõppija ind. õppekava töökava täitmiseks. 
Nädal 273.04-9.04
Nädal 2810.04-16.04PEREPÄEV
15.aprill
kl 11-13 kuidas jõuda koostööni koduõppes
Koduõppe faasid konfliktist koostööni
Suhtekeskkond, emotsioonide reguleerimine, sotsiaalsed oskused

14-17 Tugigrupp vanematele (lapsehoiuga)
Nädal 2917.04-23.04
juhendatud koduõppevanematele veebiseminar koduõppija ind. õppekava töökava täitmiseks. 
VAHEAEG24.04-30.04
Nädal 3001.05-07.05PEREPÄEV
6.mai
kl 11-13 Kuidas säilib koduõppevanema rõõm
Koduõppevanema enesehool
Tugivõrgustiku loomine, kogemustega koduõppeperedega suhtlemine

14-17 Tugigrupp vanematele (lapsehoiuga)
Nädal 3108.05-14.05
Nädal 3215.05-21.05
Nädal 3322.05-28.05juhendatud koduõppevanematele veebiseminar koduõppija ind. õppekava töökava täitmiseks. 
Nädal 3429.05-04.06Arenguvestlused iseseisvatel peredel
Nädal 3505.06-11.06Arenguvestlused iseseisvatel peredeljuhendatud õppe viimased veebitunnid


12.06-18.06ArenguvestlusedKoduõppe osakonna lõpupiknik looduses


Lõpupidu 9.kl jt
juuni
august
Arenguvestlused
Õppenõukogu

Sügisene koolitus koduõppest

Kui plaanid oma lapsega koduõppel alustada või värskendust ja uusi vaatenurki oma koduõppeteekonnal, oled oodatud meie sügisesele koolitusele. Pakume koolitust koos võimalusega kohtuda mõttekaaslastega kolme päeva jooksul, saada ideid ja hoogu juurde, et teha plaane edasiseks.

Järjest enamatel peredel on võimalus töötada ja õppida kodus ning lapsevanemate teadlikkus  sellest, kuidas nende lapsed õpivad, on oluliselt suurenenud. Koduõpe on järjest populaarsem  valik vanematele, kes  võtavad vastutuse oma lapse vaimse ja psüühilise arengu eest ning soovivad olla rohkem seotud  oma lapse haridustee kujundamisega. Koduõppepere saab oma väärtustele vastava õpikeskkonna  luua oma lapse jaoks kiiremini ja efektiivsemalt – individuaalne õpitee, õppijakeskne ja koostöine  õppimine, ennastjuhtiv õppija, õppimist toetav tagasi- ja edasisidestamine kui õppeprotsessi  oluline osa, omandatud pädevuste hindamine (teadmiste kontrolli asemel) jt tulevikuhariduse  alustalad on pühendunud koduõppeperele kättesaadav reaalsus. Siiski võib olla koduõppega alustades päris palju küsimusi ja kõhklusi.

Oleme teie jaoks kokku pannud õppeprogrammi, kus on võimalust kuulata miniloenguid koduõppeteemadel, osaleda rühmatöödes, saada nõu ja vastuseid kogenud koduõppevanematelt. Keskendume küsimustele:

• Koduõpe – millest alustada?  

• Kuidas ehitada üles lapse huvidele, tugevustele ja eripärale vastavad lõimitud  õpitegevused?  

• Kuidas toetada enda lapse kujunemist ennastjuhtivaks õppijaks?  

• Kuidas ennast säästa ja ennetada läbipõlemist?  

MIS: Sügisene koolitus koduõppest.
KELLELE: Koduõpet alustada plaanivale või värskendust vajavale koduõppevanemale.
KUS: ZOOMis veebikursusena
MILLAL: 6.-7. novembril ja jätkuseminar 27. novembril.
PALJU: 85€

Teemad:
• Koduõpe – millest alustada?
• Kuidas ehitada üles lapse huvidele, tugevustele ja eripärale vastavad õpitegevused?
• Kuidas toetada enda lapse kujunemist ennastjuhtivaks õppijaks?
• Kuidas ennast säästa ja ennetada läbipõlemist?
Ja palju muudki.

Orienteeruv ajakava:

Laupäev, 6.11
13.00 tervitussõnad, sissejuhatus
13.15-16.30 koolitustegevused
16.30-17.00 paus
17.00-19.30 koolitustegevused

Pühapäev, 7.11
10.00 tervitussõnad, sissejuhatus
10.15-13.30 koolitustegevused
13.30-14.00 paus
14.00-15.30 koolitustegevused, lõpetamine

Jätkuseminar 27.11 kl 11-14 (vanemate kogemused, küsimused-vastused, järelkajad)

KOOLITUSE TULEMUSENA: eesmärgistad oma lapse koduõppe, mõtestad enda rolli selles, tead, kuidas luua kodust  õpikeskkonda, kus sinu lapsest kujuneb ennastjuhtiv õppija. Õpid märkama oma lapse tugevusi ja  eripärasid ning oskad neid arvestada õppetegevuste kavandamisel ja meetodite valikul.  

KOOLITAJAD: Kadi Künnapuu on täiskasvanute koolitaja ja nõustaja kogemusega ning eripedagoogi taustaga koduõppe  koordinaator, koduõppe osakonna looja Tartu Luterliku Peetri Koolis. Ta on koduõppepere  lapsevanem olnud neli aastat. Irja Toots on tegelenud õppekavauuenduse ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisega koolikeskkonnas, koolitanud täiskasvanuid, tõlkinud ja toimetanud erinevaid hariduse ja ühiskonna teemalisi raamatuid, koduõppekoordinaator ja kahe poja koduõppevanem.

Anna oma osalemissoovist teada logopeedkadi@gmail.com

Osalustasu on 85.-

Õppeprogramm lõimitud ülesannetega

Praegu on ülisoodne aeg liituda TLPK koduõppijatega, sest liitudes juhendatud koduõppe teenuse 2.mooduliga 6. novembriks saad 1. ja 2. mooduli ülesanded ühe mooduli tasu eest (150€, võimalus maksta osade kaupa). Vaata lisainfot programmi kohta siit.

Palju on meie käest uuritud, milles see meie juhendatud koduõppe programm ikkagi seisneb, mis teeb selle VÕKi e veebipõhise õppeprogrammi koduõppijale eriliseks ja milliseid ülesandeid õppijad selle raames lahendavad. Ilma näidedeta on seda raske seletada, nii et siit need tulevad 🙂

Tegemist on nn nädalaprojektidega – iga ülesande tegemiseks näeme ette 8-10 tundi hajutatuna vähemalt 4-5 päevale. See on meie hinnangul oluline aspekt, sest uute ideede tekkimiseks ja rakendamiseks vajab aju aega ja mõnusat kulgemist, samuti unustamist ja meenutamist. Näeme just koolist tulnud koduõppijate pealt, kuidas noortesse on sisse juurdunud tava teha ja esitada kiirelt midagi ära – nad ei oskagi protsessi nautida, ennast vooseisundisse viia (ingl k flow). Õppimine aga on eelkõige just protsess ning tulemus on oluline ainult selleks, et käivitada järgmine protsess. Õppimisel pole ka kindlat väljanägemist: pärast uue info lugemist on jalutuskäik koeraga või aknast välja vahtimine vahest kõige produktiivsem osa ülesande lahendusest, sest siis sünnivad peas need ideed, mis hiljem tulemuseks vormuvad. Õppijale aega andes käivitame protsessid, mis kujundavad temast hiljem elukestva õppija.

Teiseks on meie jaoks oluline, et õppija saaks ise midagi luua ja läbi teha ning oma loomingut seejärel esitleda ja selgitada, väga kõnekaks peame õppimise püramiidi:

Meie ülesannete kolmas oluline eesmärk on panna õppijat kasutama erinevaid õpioskusi (vaata eelmist postitust) ning lõimima erinevate ainevaldkondade teadmisi. Seepärast on kõik meie VÕKi-ülesanded seotud kokku kahe-kolme õppeaine eesmärkidest. Näiteks nagu selles 4. klassi ülesandes:

Märkus: 26/40 ülesande pealkirjas viitab sellele, et õppeprogramm on jagatud 40 nädalaks (4 moodulit) ja käesolev ülesanne on 26. nädalaks.

Meie ülesannete ülesehitusse on kaasatud ka läbiv teema ja üldpädevus, mis annavad igale ülesandele oma nüansi ning aitavad õppijal juhendaja abiga ülesannet enda jaoks mõtestada, ning ainealased eesmärgid, mis annavad perele infot selle kohta, millised oskused ja teadmised on olulised. Eelmise ülesande puhul nii:

Oluline on siinkohal märkida, et õppija ei soorita neid ülesandeid üksinduses või vigade tegemise hirmus, vaid teda suunab suunab omaenese ideede ja lahenduste leidmise poole täiskasvanu (nt veebitundides juhendamine, Seesaw keskkonnas õppijate tööde tagasisidestamine). Õiget ega valet vastust ei ole: on vaid juhend, mida järgida. Lisaks on Seesaw keskkonnas vahva seltskond koduõppijaid, kes üksteise postitustele kaasa elavad.

Teine joon, mida eriti teismeliste puhul märkame, on ülim tõsidus: õppimine on midagi rasket ja vastikut ja sellega ei tehta nalja. Vale puha! Aju ei õpi sellises meeleseisundis midagi. Seepärast pakume tihti humoorikat vaatenurka, nagu näiteks selles 7. klassi ülesandes:

Nagu sellest ülesandest näha, suuname õppijat kasutama ka logiraamatut oma õppimisprotsessi jäädvustamiseks. Oma samme üles tähendades ja neid aeg-ajalt üles lugedes saab igaüks paremini aimu just tema tugevustest, õppimisviisidest, aga ka parendusvaldkondadest, mille analüüsimiseks disainime aeg-ajalt spetsiaalseid ülesandeid seoses inimeseõpetuse teemadega.

Alates 3. kooliastmest on kirjanduse õpieesmärke on võimalik lõimida kas A- või B-võõrkeelega, sõltuvalt sellest, mis keeles on raamatut loetud. Samuti oleme A-võõrkeelt lõiminud näiteks ajaloo ja bioloogiaga, B-võõrkeelt inimeseõpetusega. Eesti keele õpieesmärgid on sees kõikides kirjalikes töödes ja pere saab tagasisidet oskustest, mis vajavad lisatuge või -tähelepanu.

Ülesannete lisavõimalused iseseisvalt õppimist korraldavatele peredele on piiramatud – alati saab lisada õppija huvidest lähtuva nüansi või ainevaldkonna, täiendada, asendada tegevusi, kombineerida erinevaid ülesandeid omavahel, kasutada hoopis uues kontekstis. Lõimida saab peaaegu kõike peaaegu kõigega – sest pärismaailmas ei asu teadmised õppeainete kaupa eraldi sahtlites, vaid nõuavad otsimist, leidmist ja loovat rakendamist.