Nimeraamatu 3. osa: harjutuselehed

 Nimeraamatu 3. osas on harjutused inspireeritult nimeloost.

Eesmärgiks on mitmeid oskusi arendada.

  • Laps loeb kerge tasemega lause.
  • Laps püüab meenutada, millisest loost see lause on,
  • ja mis tähe tegelane selles loos leidis.
  • Harjutuses saab ta üle kirjutada kas trükitähti või seotud kirja tähti.
  • Tööjuhises tuleb kuulata tähelepanelikult, mis värvi tähed kirjutada – see arendab tööjuhiste mõistmist, tähelepanu. Samas tutvustab lapsele häälikurühmi (täishäälikud on punase, kaashäälikud sinised ja sulghäälikud rohelised).
  • Küsimustega suunatakse last pildi ja teksti põhjal vestlema ja oma kogemusest jutustama.
  • Harjutuselehel on jäetud ruumi ka lapse joonistuseks või kleepetööks.